Attention Please


If you are interested to become an author in this blog please send your name to " navodayakut@gmail.com".Your name will be added and you will get a confirmation mail and can start posting your write ups in any language. Thanking you for being an author in this community blog.

Wednesday, September 26, 2012

കീചകവധം രണ്ടാംപര്‍വ്വം


ഠേ.......സ്ദ്ഫ്ഗ്വ്ബ്യുബെന്യ്ഫ്ദ്ബ്ഖ്വ്ന്മ്........ ദീപുട്ടന്‍ ശ്വാസം  കിട്ടാതെ പിടഞു. ആദ്യം കിട്ടിയ ആ ഠേ യില്‍ ചെവിക്കല്ലിന്റെ വേരിള്കിയ പോലെ തൊന്നി, കൂഊഊഊഒ................................ ഒരു ശബ്ദം മാത്രം കുറെ നേരത്തേക്ക്....
എന്തെ ശ്വസം മുട്ടാന്‍ .......... വെള്ള ടീ ഷര്ടിന്ടെ മുന്നിലെ വലിയ കാല്പാട് ഉത്തരം പറഞു, പിന്നെയങൊട്ടു ത്രിശ്ശുര്‍ പൂരത്തെ വെല്ലുന്ന വെടിക്കെട്ടാണ്...!!! ഇടക്കു പുലഭ്യങളും !!(അന്നവര്ക്കു വിവരം കുറവായിരുന്നു എന്നിപ്പോഴാണു മനസ്സിലാകുന്നത്, ഈവിഷയത്തിലെ   ഡോക്ടര്‍ മാരെ പരിചയപ്പെടാനുള്ള ഭാഗ്യം ഈ യുള്ളവനു  പില്ക്കാലതുന്ടായി എന്നും ഉണര്‍ ത്തിക്കുന്നു!)
സ്തലകാല ബോധം തിരിചു വന്നപ്പൊഴാണു ഞാന്‍ ചുറ്റും കണോടിക്കുന്നത്.. കീചകനും അവന്റെ നീചന്മാരയ കുറേ ചങാതിമാരും പിന്നെഈയുള്ളവന്റെ  ചില ആത്മ സുഹ്രുതുക്കളും കാണപ്പെട്ടു!. കിങ്കരന്മാരില്‍ ചിലരെങ്കിലും ക്ഷീണിതരായിരുന്നു. കൂമ്ബ് ഇടിചു വാട്ടുക എന്ന പ്രക്രിയ ഇത്രയും അധ്വാനം തരുമൊ!!!!
എന്ടെ സന്ദത  സഹചാരികളാകട്ടെ, തന്‍ റ്റേതല്ലാത്ത തെറ്റിനു തന്ത്ക്കു വിലി കൊണ്ട നിന്ദയില്‍  നിശബ്ദം തേങിക്കൊന്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു!!!
 എന്താ ഒരു വ്രിത്തി കെട്ട ശബ്ദം ?, അതാ ഒരുമൂലക്ക് കുഞുട്ടന്‍ ഇരുന്നു മോങുന്നു. അവനെ പിടിച്ചൊരു നല്ല കൈ നോട്ടക്കരന്ടെ അടുത്തു പൊയാല്‍ കീചക്കന്ടെ ഭാവി ഭൂതം വര്‍ ത്തമാനമെല്ലാം മുഖം നോക്കി പരയുമെല്ലൊ എന്നു
ഞന്‍ ഓര്‍ ത്തു.
""  നീയൊക്കെ സീനിയറിനെ ഷോക്കടിപ്പിക്കും അല്ലേഡാ ".... പീഡനം പിന്നെയും തുടരുകയാണ്..
അപ്പൊ അതാനു കാര്യം ! സങതി പുറത്തായിരിക്കുന്നു, ഇപ്പൊ എല്ലം പകല്‍ പൊലെ വ്യക്തം !
 "  ഞാന്‍ അല്ല ചെട്ടാ..".
ദീപുട്ടന്‍ അലറി വിളിചു,
പിന്നെ ഈ നായിന്ടെ മൊന്‍ കള്ളംപറയുകയാനോടാ...
കുഞുട്ടനു പിന്നെം ഒന്നു പെരുപ്പിചിട്ടൊരു ദുഷ്ടന്‍ !!
"  ശരി, സത്യം പരഞാല്‍ നിന്നെ വെറുതെ  വിടാം ""
ദീപുട്ടന്‍ പിന്നെയും കരഞു,   "  ഞാനല്ലെ.................."
പിന്നെം കിട്ടി രന്ടുമൂന്നെന്ണ്ണം .അപ്പൊ ഒരു കാര്യം തീരുമാനമായി, ഇവന്മാര്‍ എന്തു പറഞാലും വിടില്ല!!!
സത്യം പറഞാല്‍ ഇപ്പൊഴതെ സ്തിതി വചു കൊല്ലാനും ഇവര്‍ മടിക്കില്ല..
പിടിചു നില്ക്കാന്‍ തന്നെ തീരുമാനിചു.
അപ്പൊഴാണു കിങ്കരന്മാരില്‍ ബുദ്ദിയുന്ടെന്നു സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്ന മന്ടൂകന്‍ ഇട പെട്ടത്.
"  നിര്ത്തെട.."
""  ഈ മണ്ടനതുചെയ്യോ, അല്ലെങ്കിലും,ഇവനതിനുള്ള  ധൈര്യമോന്നുമില്ല ,അല്ലേടാ  ?"
"  ഞാന്‍  പറയാം  എന്താ  നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക   എന്ന്‍,"  ബുദ്ടിക്കുട്ടന്‍  പറഞ്ഞു .

"  ഞാന്‍ സത്യം പരയിക്കം ഇവനെകൊണ്ട് ,"

"  അയ്യൂ …............... "

കുത്തിനു  കേറി   പിടിച്ചപ്പോ   ദീപുട്ടന്‍  പുളഞ്ഞുപോയി,
"  സത്യം പറയടാ  കള്ളപ്പന്നീ നീ  മെയിന്‍  ആവാനായി  കള്ളം  പറഞ്ഞതല്ലേ !
എടാ എട്ടുകാലി  മംമൂഞ്ഞേ ! നീ  വെറുതേ  ചെത്താന്‍  പറഞ്ഞതല്ലേന്"?
 ദീപുട്ടെന്റെ തലയില്‍  ഒരു  ബള്‍ബ്‌  മിന്നി ,150 വാട്ട്ന്റെ ഒരു  ബള്‍ബ്‌ !!

"  അതെ   ചേട്ടാ , എന്നെ  ഒന്നും  ചെയ്യേല്ലേ " , ദീപുട്ടന്‍  നിലവിളിച്ചു .
" ഇപ്പൊ  എന്തായി? ഞാന്‍  പറഞ്ഞില്ലേ ?, ഇവന്‍  ഒരു  മനുന്ഗൂസാ , ഇവനെക്കൊണ്ടോന്നും   പറ്റില്ല  ഇത്, ഇതിനു  കുറച്ചു  ബുദ്ദിയൊക്കെ വേണം" 

ബുദ്ടിക്കുട്ടന്‍ സത്യം കണ്ടുപിടിച്ച ആവേശത്തില്‍  പുളകംകൊണ്ട്  പറഞ്ഞു.
(ദീപുട്ടന്‍   നാലഞ്ചു  കൊല്ലമായി  സയന്‍സ്  എക്സിബിഷന്  പോയിരുന്നത്   ബുദ്ടിക്കുട്ടന്‍  സൌകര്യപൂര്‍വ്വം  മറന്നോ , അതോ   പെട്ടന്ന്   ബുദ്ദി  കാശിക്കു  പോയോ ?)
"  എന്തായാലും  ഇതിങ്ങനെ   വിട്ടാല്‍  പറ്റില്ല , ഇവനെ  ഒക്കെ  വെറുതെ  വിട്ടാല്‍  നാളെ  നമ്മടെ  ചെവീ  കേറി  മൂത്രമൊഴിക്കും ,ഇവിനെ  നമുക്ക്   വീരപ്പന്‍  സാറിന്റെ  അടുത്ത്   കൊണ്ടുപോകാം ! "

ദീപുട്ടന്റെ ഉള്ളൊന്നു  കാളി , വീരപ്പന്‍  സര്‍  പേരുപോലെ  തന്നെ   ഭീകരന്‍ ! ഒറ്റയടിക്ക്   മണ്ണ്   തീറ്റിക്കും !!

സ്കൂളിലെ  പല   വില്ലന്മാരും , വീരപ്പന്‍  സാറിന്റെ  അടി   കൊണ്ട്  മൂത്രമോഴിച്ചിട്ടുണ്ട് !  
പലരുടെയും   മൂത്രം  സാറിനെ  ക്കണ്ട്പ്പോ   നിന്നുട്ടുമുണ്ട് , 
 .ഒറ്റയടിക്ക്   പറഞ്ഞാല്‍  ഭീകരന്‍ , ഭയങ്കരന്‍ , എന്തിനേറെ  പറയുന്നു , ക്രൂരന്‍ !.
എന്റമ്മോ  , ഇതൊന്നും   വേണ്ടായിരുന്നു , 
ഇനിയിപ്പോ  അപ്പനേം  അമ്മയേം , എല്ലാരേയും  വിളിപ്പിക്കും , ആകെ  പുലിവാലായല്ലോ , ദീപുട്ടന്‍  ഓര്‍ത്തു .
 ഇനിയിപ്പോ   പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം ?, സഹിക്കുകതന്നെ  ! ദീപുട്ടന്‍  മനസ്സിലോര്‍ത്തു .
കീചകനും  കൂട്ടുകിങ്കരന്മാരും  ദീപുട്ടനേം  കുഞ്ഞുട്ടനേം  തൂക്കി ,ഹൈലോ ,ഹൈലൊ, ഹൈലോ , ഹൈലോ  എന്നും  വിളിച്ചു  ടീച്ചേര്‍സ് കോര്റെര്സിലോട്ട് . 
ഭയങ്കര  സംഭവം  തന്നെ   ,അതാ   ഗേള്‍സ്‌  ഹോസ്റെലിന്റെ  ജനുലകളെല്ലാം  തലകള്‍  കൊണ്ട്  നിറയുന്നു ! ഒരു  നിമിഷം  ദീപുട്ടന്അഭിമാനം  തോന്നി !
" സാര്ര്‍ .., സാര്ര്‍ ….",
" യാരടാ അത്  ?"  
തമിള്‍   കലര്‍ന്ന മലയാളത്തില്‍   വീരപ്പന്‍  സാറിന്റെ  മറു  ചോദ്യം  ദീപുട്ടനെ  ഞെട്ടിച്ചു !
" സാര്‍ .. ഞങ്ങളാണ് ," 

"  എന്താ ..,  എന്തുപറ്റി ?,"  വാതില്‍  തുറന്നു  വീരപ്പന്‍  സര്‍  ചോദിച്ചു!

കീചകനും  കൂട്ടുകാരും  കഥ  പറഞ്ഞ്നു  തുടങ്ങി , വീരപ്പന്‍  മാഷിന്റെ  മുഖ  ഭാവം   മെല്ലെ  മെല്ലെ  മാറിത്തുടങ്ങി , 
നവരസങ്ങളില്‍ , സൃങ്ങാരവും  ഹാസ്യവും   ഒഴിച്ച്  ബാക്കിയെല്ലാം  അവിടെ   മാറിമാറി  വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു , എല്ലാം  കേട്ട്  കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍  വീരപ്പന്‍  സര്‍  ഒരു  ധീര്‍ഗ്ഹ നിശ്വാസം  വിട്ടു 
 “അടെ എന്ഗപ്പ, ദേ , ഇവന്‍  ശോന്നതെല്ലാം    നിജമാ ?, നീ  ഇപ്പടി  എല്ലാം  പണ്നിയോ?"
" ആമ  സര്‍ , ഇവര്‍  രുംബ  സല്യം  പന്നിട്റെന്‍  സര്‍ !"
, രജനീകാന്തിനെ  മനസ്സില്‍  ധ്യാനിച്ച്  ദീപുട്ടൊനും  തമിഴില്‍ തിരിച്ചു  തട്ടി . 
"എന്നാടാ  ഇത് , ഇത്  attempt to murder, ഏതാവത്  ആച്ച്  നാ  …? " "
വീരപ്പന്‍  സാറിന്റെ   ശബ്ദം   ഒന്ന്   മുറിഞ്ഞു . " വെറുത്ഹെയൊന്നും ഇവന്‍  ഇപ്പടി  പണ്നില്ല  നീ  ഏതാവത്   പന്നി  വിട്ടിട്ടുണ്ടാകും ",

 ഇത്തവണ   ഞെട്ടിയത്  കീചകനും  സംഘവുമായിരുന്നു !

" സോല്ലപ്പ , എന്ട  പറ്റിയേ ? " വീരപ്പന്‍  സര്‍  മുരിമലയാളത്തില്‍  കുഞ്ഞുട്ടനോട്  ….
മു ഈ .................. ഒറ്റക്കരചിലായിരുന്നു    എല്ലാവരും  ഞെട്ടി  വിറച്ചു , വീരപ്പന്‍  സര്‍  അവനെ  അടിമുടി  ഒന്ന്  നോക്കി , ആ   മുഖത്തെ  മ്യുരല്‍   ചിത്രങ്ങള്‍  അദ്ദേഹം  കണ്ടോ  ആവോ ?

കീചകനും  കൂട്ടരും   നിന്ന്   പരുങ്ങി ..
" എന്നാച് ?"
…, ഇത്തവണ  ചോദ്യം  ദീപുട്ടനോടയിരുന്നു , കിട്ടിയ  അവസരം  പാഴാക്കാതെ   ദീപുട്ടന്‍ തന്റെ  കഥാപ്രസംഗം  തുടങ്ങി , വീരപ്പന്‍  സര്‍  അന്തം  വിട്ടു , ഈ  ക്രൂരതക്കൊരു  അവസാനമില്ലേ  എന്നദ്ദേഹം  ചിന്തിച്ചു  കാണുമോ? 

കാണുമായിരിക്കും , അതുകൊണ്ടല്ലേ  അദ്ദേഹം  അലിവോടെ  ഞങ്ങളെ  നോക്കിയത് !.എന്തായാലും  ദീപുട്ടന്‍  വള്ളി  പുള്ളി  വിടാതെ  എല്ലാം  വിളമ്പി , കീചക  വൃന്ദം  ഞെട്ടി  വിറച്ചു ,

ദൈവമേ , ഇത്  പണിയാവുമോ ? പലരും  വെലാംകന്നിക്ക്  നേര്‍ന്, ചിലര്‍  പലനിക്കും , ശബരിമലക്കും നേര്‍ന്നു , ശേഷിച്ചവര്‍  അപ്പനേം  അമ്മയേം , ഗുരുകാരനവന്മാരെയും  വിളിച്ചു  മനസ്സുരുകി  പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു …!

എല്ലാം  കേടു  കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍  വീരപ്പന്‍  സര്‍  പറഞ്ഞു ,
 " എടാ  ഇനിയോരുതവണ   നീയൊക്കെ  ഇവരെയോ  ഇനി  ആരെയെങ്ങിലുമോ  കൈവച്ചാല്‍ , അന്ത  കൈ  ഞാന്‍  വെട്ടുവേന്‍ , ടൈ   ഇന്ഗെ വാടാ ..,"
 അദ്ദേഹം  കീചകനെ  കണ്ണ്   കാട്ടി   വിളിച്ചു , നീയും  വാടാ  അടുത്ത   ഊഴം  എന്ടെതയിരുന്നു , അറച്ചറച്ച്  ഞാനും  ചെന്ന് 
" കൊടടാ കൈ … !"
അങ്ങനെ  ഞങ്ങള്‍  അന്ന്   കൈ  കൊടുത്തു  പിരിഞ്ഞു !


വാല്‍ :- വര്‍ഷം  കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍  കീചകന്‍  സ്കൂള്‍  വിടുകയായി , എല്ലാവരോടും യാത്രാ മൊഴിയുമായി   ഒരു  പറ്റം  ആളുകള്‍ ,ഓടോഗ്രഫിന്റെ  ബഹളം , വിരഹ  വേദന , കാമ്പുസ്സ്സിലാകെ  ഒരു  ദുഖച്ച്ചവി , കീചകന്‍  ദീപുട്ടന്റെ  അടുഹ്ടു  വന്നു … കേട്ടിപ്പിടിച്ചുപറഞ്ഞു ,
” ക്ഷമിക്കട , ഞാന്‍  നിനെ  കുറെ  ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് ,   മാപ്പ് ,  ഒന്നും  മനസ്സില്‍  വക്കരുത് ”, 
കീചകന്‍റെ  കണ്ണില്‍  നിന്നുതിര്‍ന  രണ്ടു  കണ്ണുനീര്‍  തുള്ളികള്‍  ആ  അപേക്ഷയുടെ   നിഷ്കളങ്ക്ട  അറിയിച്ചു , ദീപുട്ടനും  കരഞ്ഞു , കെട്ടിപ്പിടിച്ചു  തന്നെ , അവിടമാകെ  കണ്ണീര്‍  നിറഞ്ഞൊഴുകി , പാപങ്ങളെല്ലാം  കഴുകിക്കളഞ്ഞു  കീചകന്‍  ആ  കണീര്‍  പുഴയിലൂടെ  കാമ്പസിന്റെ  പുരത്തോട്ടോഴുകി   നീങ്ങി … നേരിന്റെ  കടലിലോടുള്ള    നിലക്കാത്ത   യാത്ര ! ഒരായുസ്സ്   മുഴുവന്‍  നീളുന്ന   യാത്ര……!! 

No comments:

Post a Comment

Please do not forget to comment

Authors in this blog

 • Adarsh
 • Amjith.T.S
 • Anil Raj
 • Aravind
 • Arjun A Bhaskaran
 • Divya Gokul
 • Navodayan
 • Praveen
 • Shafeeq Sha
 • Shiljith
 • Syam Prasad
 • Vandana Mohandas